Počet návštev: 2513001

Utorok 21. 8. 2018

Mapa

VÝCHOVNÝ PORADCA

PhDr. Bibiana Kahánková, PhD.

Kontakt:

Kabinet v budove II. stupňa na 1. poschodí

e-mail: vpzsad@gmail.com

043/4230109- tajomníčka školy

0911 951 144- mobilné číslo na školu

 • Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci

  Nakoľko je už čas - pre Vás vytúžených prázdnin, počas tohto obdobia naša webová stránka školy nebude prinášať žiadne novinky. Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu. Tešíme sa na Vás v školskom roku 2018/2019.

  Informácie k začiatku školského roka zverejníme koncom augusta.

 • Ukončenie školského roka

  Dňa 28. júna sa už tradične pred koncom školského roka konala Záverečná akadémia, na ktorej sme ocenili úspechy žiakov, ktorí našu školu reprezentovali na okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Jej bohatý program spestrili vystúpenia našich žiakov, v závere sme sa lúčili s našimi deviatakmi.

  Fotografie nájde v priloženom fotoalbume.

 • Naši žiaci Matúš Adamko a Martin Doskočil ako tím FBRD sa v dňoch 16.-22.6.2018 zúčastnili celosvetovej robotickej súťaže RoboCup Junior 2018 v Kanade - Montreale. So cťou reprezentovali našu školu a krajinu. Získali nie len bohaté skúsenosti, ale aj priateľstvá. Veríme, že v robotike budú pokračovať aj naďalej, k tomu im želáme veľa úspechov.

  Poďakovanie cteným sponzorom za podporu našich žiakov-tímu FBRD na celosvetovej robotickej súťaži RoboCup Junior 2018 v Kanade.

  Generálny partneri:

  mesto Martin a mestská časť Sever

 • V dňoch 14. - 15. júna 2018 sa konalo celoslovenské kolo detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne 2018" v Liptovskom Mikuláši. Súťaže sa zúčastnilo družstvo v zložení: Sofia Bučková (4. C), Radovan Trnka (5. C), Silvia Švábiková (6. A) a Maximilián Potaš (6. B). Naši žiaci úspešne absolvovali všetky disciplíny: jazdu zručnosti na bicykli cez prekážkovú dráhu, jazdu bludiskom, riešili nebezpečné situácie, dopravné značky, technický stav bicykla, testy a iné. Po náročných disciplínach si zaslúžene oddýchli v aquaparku v Tatralandii. Výsledky boli vyhlásené na druhý deň. So zatajeným dychom počúvali vyhodnotenie. Umiestnili sa na 1. mieste, a keďže v našom družstve bol vyhlásený aj najlepší chlapec - Radovan Trnka (5. C) a aj najlepšie dievča - Silvia Švábiková (6. A) získali sme priamu nomináciu do slovenskej reprezentácie. Naše družstvo nás v dňoch 6. - 9. septembra 2018 bude reprezentovať na celoeurópskej detskej dopravnej súťaži "FIA European Traffic Education contest 2018" v Budapešti v Maďarsku.

 • 19.6. 2018 sme prežili krásny slnečný deň na hrade Devín nad sútokom riek Dunaj a Morava, kde sme vystúpili na horný hrad a najvyššiu vyhliadkovú terasu. Následne sme sa presunuli do centra Bratislavy, kde sme absolvovali pešiu prehliadku pamätihodností našeho hlavného mesta. Deň zakončil nákup suvenírov a darčekov.

  Napísala a fotografovala: Zuzana Šmahajčíková

 • Druháci mali v tomto školskom roku veselé i mokré zážitky. Mesiac máj im ponúkol zážitkové učenie v Škole v prírode TRAMPTÁRIA v Nitrianskom Rudne.Jediné detské kráľovstvo ponúklo nezabudnuteľné zážitky. Deti zdolali vodníkovu cestu, zbierali kráľovské trámptáre, navštívili ZOO v Bojniciach, zabavili sa na TIPOVAČKE, tancovali na kráľovskom bále, špekáčiky z opekačky chutili chrumkavo. V aquaparku v Dolnom Kubíne sa plavci zdokonalili v plávaní a neplavci sa naučili plávať. Inštruktori boli skvelí, vodné aktivity zábavné a zároveň mali význam pre zlepšenie techniky plávania. Za zvládnutie získali deti mokré vysvedčenie.

 • 7-8. júna 2018 absolvovalo 42 detí našej školy zaujímavý poznávací výlet do južných Čiech. Navštívili majestátny hrad Karlštejn a miesta zo známeho filmu Noc na Karlštejne. Nadchol ich štátny zámok Hluboká svojou prepychovou výzdobou interiérov, ktorý skutočne pripomína slávny Windsor vo Veľkej Británii. Navštívili i top atrakciu južných Čiech- malebné mesto Český Krumlov s najväčším hradným komplexom v krajine a dokonale zachovalým historickým centrom. Dokonca si vychutnali i koncert vo večerných Českých Budejoviciach. Okrem pekných suvenírov si odniesli domov do Martina krásne zážitky z naj navštevovanejších a naj krajších turistických atrakcií Čiech.

 • 5.6. 2018 absolvovali žiaci 6.C triedy svoje ročníkové prezentácie. Témy boli veľmi rôznorodé. Dozvedeli sme sa nové informácie o PC hrách, Dalmácii, krajinách na rovníku a historických zbraniach Japonska. Zaujala i prezentácia o modernej chorobe celiakia a cesta vesmírom. Zmapovali sme i obec Sučany a problematiku útulkov pre psy. A samozrejme sme si zaspievali po anglicky. Súčasťou dňa bolo i chutné pohostenie.

  Napísala a fotografovala: Zuzana Šmahajčíková

 • V dňoch 4.-6.júna 2018 sa uskutočnila v priestoroch fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Olympiáda mladých vedcov. Olympiáda pozostávala z troch teoretických testov a troch praktických skúšok z biológie, chémie a fyziky. Úlohy boli veľmi náročné na vedomosti a zručnosti a časovo veľmi zdĺhavé. Olympiády sa zúčastnilo 23 mimoriadne nadaných žiakov v prírodovedných predmetoch z celého Slovenska. Za našu školu sa Olympiády zúčastnil žiak Hugo Bartha z 8. C triedy. V oboch častiach, teoretickej a praktickej, bol najlepší a zaslúžene získal prvé miesto

 • 15-19. mája 2018 navštívili našu školu žiaci z partnerskej školy v Nemecku. Zoznámili sa s históriou a kultúrou nášho regiónu. Spoznali zaujímavé miesta Turca a severného Slovenska. Súčasťou programu pre našich hostí bol i pobyt v slovenských rodinách, počas ktorého mohli nadviazať bližšie priateľstvá so svojimi slovenskými rovesníkmi. Pre obe strany partnerstva tak bola návšteva bohatým prínosom do bežného školského života.

  Napísala a fotografovala: Zuzana Šmahajčíková

 • Fotografie vo veľkom rozlíšení nájdete v tomto albume. Celé video z akadémie nájdete TU.

 • Na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018 našu školu reprezentovali: V I. kategórii : Lívia Lepejová /III,C/ - umiestnila sa na 3. mieste, v III. kategórii: Veronika Krčméryová /VIII.A/ umiestnila sa na I. mieste.

  Do krajského kola postúpila Veronika Krčméryová.

 • Nádherný výsledok v testovaní deviatakov

  Aj tento školský rok sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 9–2018 pre žiakov 9.ročníka. Testovanie bolo realizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole. Žiaci vypracovali dva testy – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Naši deviataci dosiahli nádherný výsledok v porovnaní s národným priemerom.

  Priemerná úspešnosť žiakov našej školy v matematike bola 77,8 %, čo je o 21,9 % viac oproti národnému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre 70,5 %, čo je o 7,5 % viac oproti národnému priemeru.

 • ...naša škola. Tento týždeň zakvitli čerešne na školskom dvore. Príjemné počasie vylákalo žiakov na školský dvor a ako si jarné slniečko užívajú môžete sledovať vo fotoalbume, do ktorého určite budú pribúdať ďalšie fotografie.

 • Žiaci 3., 4. a 6. ročníka sa v tomto školskom roku zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom „Viem, čo zjem“. Projekt patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids.Zapojením našej školy do tohto projektu získala takmer stovka 8 až 11-ročných žiakov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si žiaci osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania, oboznámili sa s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

 • Už tradične sa v jarných mesiacoch uskutočňuje na našej škole súťaž v speve ľudových piesní. Inak tomu nebolo ani tento rok. V marci prebiehali triedne kolá súťaže Slávik Slovenska 2018 a 4. apríla sa uskutočnilo školské kolo. Popoludnie to bolo veľmi príjemné a skutočne hudobné. Porota v zložení pani zástupkyňa V. Poliačková, pani zástupkyňa L. Balková a pani učiteľka D. Pálffyová mala neľahkú úlohu. Súťažilo sa v 3 kategóriách a výsledky sú nasledovné:

 • ... ALEBO ŽIJEME JARNÝMI SVIATKAMI!

  Dňa 26.3. 2018 sme sa zúčastnili zaujímavého tematického podujatia v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Blížiace sa sviatky jari sme privítali oživením tradícií našich predkov. Oboznámili sme sa s významom jednotlivých veľkonočných dní a činnosťami, ktoré naši predkovia robili počas jarných sviatkov. Ukázali sme si Morenu, ktorej pálenie dávalo zbohom zime a chladu. Porozprávali sme si o tradičných veľkonočných jedlách v histórii a o tom, ako sa naši prapredkovia museli počas tohto obdobia postarať o svoje domáce zvieratá a statok. Najzaujímavejšou časťou dňa bola aktívna príprava veľkonočnej výzdoby podľa starých obyčajov. Vyzdobili sme veľkonočné kraslice podľa tra dičných vzorov a uplietli sme dlhé korbáče z čerstvého prútia, ktoré zabezpečí všetkým dievčatám zdravie počas celého roka. Vytvorené výrobky sme si odniesli i domov. Krásne prežitý deň prispel do radostnej atmosféry očakávaných sviatkov jari.

 • Žiaci I. A a I.B navštívili Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Bolo to pre nich veľmi zaujímavé a výnimočné, pretože knižnicu navštívil každý, ale Slovenskú národnú a zároveň najväčšiu na Slovensku, len málokto. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií o knihách aj časopisoch, mali možnosť vidieť najmenšiu knihu v knižnici, ako aj vyskúšať si čítanie v Braillovom písme. Poučné bolo vidieť centrum bádania a kartotéku. Odniesli sme si veľa informácií aj zážitkov a veríme, že takýmto spôsobom sme vzbudili u žiakov záujem o knihy aj knižnice.

 • V dňoch 28.2.- 2.3. 2018 sa na Spojenej škole v Martine konala celoslovenská súťaž (aj s medzinárodnou účasťou ) v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy s názvom RoboCup. Náš tím FBRD (Fire Breathing Rubber Duckies) tvorili Matúš Adamko, Martin Doskočil, ktorí súťažili v kategórii OnStage-Secondary (pre ZŠ). Vybojovali si krásne 1.miesto a postup na svetový RoboCup, ktorý sa uskutoční v Kanade. Je to nádherný úspech, za ktorý im srdečne ďakujeme. Chlapcom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 • Dňa 13. 2. 2018 sa na 1.stupni našej základnej školy uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Vajanského Martin.

  Súťažiaci za I. stupeň ZŠ sa umiestnili nasledovne:

  I. Kategória 2.- 4. ročník - poézia

  1. miesto: Nina Dedinská III. C trieda

  2. miesto: Martin Nosáľ II. C trieda

  3. miesto: Daniel Pavlík III. A trieda

  I. Kategória 2.- 4. ročník - próza

  1. miesto: Lívia Lepejová III. C trieda

  2. miesto: Zuzana Barthová III. C trieda

 • Začiatkom februára 2018 absolvovali naši tretiaci Lyžiarsky kurz v Jasenskej doline.

 • Všetkým deťom a dospelým – na známosť sa dáva, že dňa 9. 2. 2018 sa v telocvični našej školy konal Karneval ŠKD Slniečko.

  Kukajte :-) cez okuliare poroty, ako sme sa mali. Možno sa tam nájdete...

  Naše deti si pomocou rodičov zhotovili zaujímavé, originálne a kreatívne masky ako napr. „Hrozno, Bart Simpson, Žuvačka, Pavučina Jánošík" a iné...

  Deti súťažili v navíjaní cukríkov na nitku, v hlavičkovaní balónov. Pokiaľ porota hodnotila masky, do tanca nám hral DJ – p. Jambor. Masky boli veselé, tancovali s rodičmi aj s pani učiteľkami a vychovávateľkami. Nakoniec vyhladnutí a vysmädnutí – si pochutili na fašiangových šiškách a teplom čajíku, ktorý pre nich navarili naše pani kuchárky.

 • Výborné výsledky v testovaní žiakov 5. ročníka

  Dňa 22.novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 5–2017 pre žiakov 5.ročníka. Testovanie bolo realizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole. Žiaci vypracovali dva testy – z matematiky (30 úloh), zo slovenského jazyka a literatúry (30 úloh). Výsledky testovania sú už známe. Priemerná úspešnosť žiakov našej školy v matematike dosiahla 83,8 %, čo je o 19,1 % viac oproti národnému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre 79,9 %, čo je o 16,5 % viac oproti národnému priemeru.

 • V mesiaci január sa na našej škole uskutočnil worshop o vode už po druhýkrát v tomto školskom roku. Tentokrát sa ho zúčastnili žiaci 2.B a 2.C triedy v spolupráci so žiakmi deviateho ročníka Matúšom Adamkom, Martinom Doskočilom a študentmi Gymnázia V. P. Tótha v Martine. Študenti mali pripravené zaujímavé a poučné prezentácie, interaktívne úlohy a skupinovú prácu. Deti pripravené aktivity zaujali. Srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Boli sme na výstave...sledujte ďalej, pribúdajú fotografie do albumu aj zážitky z výstavy

 • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa v telocvični školy uskutočnil druhý ročník prehliadky talentov našej školy. V duchu hesla- Aj my máme talent, boli víťazmi všetci žiaci, ktorí našli odvahu a predviedli svoj talent pred vďačným obecenstvom, ktoré ich odmeňovalo búrlivým potleskom.

  Dana Brezňanová

  Fotografie z akcie pripravil p.učiteľ Stupák.

 • Oznam rodičom

  Riaditeľstvo ZŠ Alexandra Dubčeka Martin oznamuje rodičom, že platby za obedy pre deti musia realizovať vždy do 25-teho v mesiaci, aby sa dieťa mohlo stravovať nasledujúci mesiac. V prípade, že platba nebude realizovaná do tohto termínu, Vaše dieťa nedostane stravu celý budúci mesiac. Toto opatrenie sme nútení urobiť vzhľadom na zmenu legislatívy od 01. 01. 2018.

 • JSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Okrem individuálnych skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. Medzinárodné kolo XIV. ročníka IJSO sa tento rok konalo v Arnhem-Nijmegen (Holandsko) od 3. do 12. decembra za účasti viac než 300 študentov z 50 krajín celého sveta. Témou tohto ročníka bola:Voda a trvalá udržateľnosť. Medzinárodného kola sa spolu s ďalšími 5 stredoškolákmi zo Slovenska zúčastnil aj náš žiak Hugo Bartha (8.C). Príprava na súťaž bola nesmierne náročná. No vyplatila sa. Hugo Bartha získal v Holandsku bronzovú medailu!

 • ... sa vybrali žiaci 2. stupňa našej školy 18.12. 2017. Absolvovali krásny poznávací výlet za históriou Poľska a navštívili kráľovské mesto Krakow. Prezreli si kráľovský hrad Wavel s hrobkami poľských kráľov, prešli sa hlavnou nákupnou triedou Grodzka a na hlavnom námestí si prezreli budovu Sukienice a Chrám Nanebovzatej Panny Márie. Následne si vychutnali pravú predvianočnú atmosféru na vianočných trhoch s množstvom sladkostí a typicky poľských pochutín. Krásny zážitkový deň na záver doplnila prechádzka večerným vysvieteným centrom Krakowa. Posledný pohľad na mesto patril impozantnému výhľadu na vysvietený hrad Wav el na nábreží rieky Visly.

 • Dňa 14. decembra 2017 sa na prvom stupni našej základnej školy uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťažilo 20 žiakov z 2. až 5. ročníka. Ich umelecké výkony hodnotila porota v zložení pani učiteľka Jana Čvikotová, Eva Hájková a Bibiána Sihlovcová.

  Žiaci sa umiestnili sa nasledovne:

  1. Kategória 2.- 3. ročník

  1. miesto Zuzana Barthová III. C trieda 2. miesto Terézia Kováčiková III. A trieda

  3. miesto Martin Filo II. A trieda

 • Aj tento rok prebehol koncom novembra Farebný týždeň na 1.stupni v tvorivej a zábavnej atmosfére. Žiaci sa zapájali do aktivít: Pexeso, Chemická šou, hry Zdravo - nezdravo a športových súťaží a turnajov v prehadzovanej. Poslednou aktivitou bola živá Červená stužka, ktorou podporili ľudí s ochorením AIDS. Farebný týždeň bol príjemným a poučným obohatením vyučovania, spestrený aj farebným oblečením.

 • Vo štvrtok 14.12.2017 na našej škole prebiehal Mikulášsky volejbalový turnaj zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat. Naša škola postavila dve družstvá. Družstvo B- „Mroži“ sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo A- „ Rožki“, získalo 2. Miesto v celkovom poradí. Gratulujeme.

  Miška Žiačiková, športová dopisovateľka

 • Ako každý rok aj tento sa na našej škole uskutočnil Mikulášsky deň. Naši deviataci si pripravili program v podobe ,,malého divadla“ a spievania piesni. Do vreca nešiel nikto, preto čerti odišli smutní. Všetky deti poslúchali a tak si zaslúžili sladkú odmenu . Za odmeny Mikulášovi ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

  Miška Žiačiková z 9.A triedy

 • P O Ď A K O V A N IE

  Dňa 29. novembra 2017 sa na základnej škole Alexandra Dubčeka zúčastnili projektového vyučovania študenti Gymnázia V. P. Tótha v Martine. Prezentovali žiakom 3.ročníka tému „ Čo sa o vode nehovorí.“ Zaujímavou, deťom veku primeranou formou s použitím interaktívnych ukážok , skupinovou prácou , individuálnym testom odprezentovali nasledovné bloky:

  - VODA, jej distribúcia a čistenie - Hospodárenie s vodou -Čistenie odpadovej vody - Zdroje pitnej vody v Turci Študenti zaujali žiakov svojim prístupom, výkladom, otázkami i pripravenou hrou. Komunikácia bola interaktívna s pravidlami, používali otvorené i zatvorené otázky, aby deti premýšľali a mohli vyjadriť svoj názor. Žiaci sa naučili o čističke odpadových vôd, odkiaľ prichádza voda do vodovodných kohútikov, prečo majú piť čistú vodu, ako vodu chrániť pred znečisťovaním, rozdiel medzi čistou a upravenou vodou ...

 • Náš tím FBRD (Fire Breathing Rubber Duckies) v zložení zo žiakov ZŠ A. Dubčeka: Matúš Adamko, Martin Doskočil a z ôsmich žiakov GVPT sa 1.12.2017 zúčastnil regionálneho turnaja súťaže First Lego League. Turnaj sa konal v Žiline na Fakulte riadenia a informatiky. V tvrdej konkurencii si vybojovali postup na stredoeurópske semifinále do Poľska. Celému tímu srdečne blahoželáme s želáme veľa úspechov!

  Bibiana Kahánková

 • Žiaci siedmeho ročníka: Greško Tomáš, Bach Erik a Mikula Jakub reprezentovali našu školu na ôsmom ročníku Technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v Spojenej odbornej škole v Martine posledný novembrový deň. Siedmaci mali 50 zdatných súperov, väčšinou ôsmakov a deviatakov a uspeli. Vyrábali poličku a kŕmidlo pre vtákov. Prísna porota hodnotila presnosť a kvalitu prevedenia, čo si dobre nacvičili v našich výborne zariadených školských dielňach

 • POPULÁRNA PIESEŇ

  Tradíciou na našej škole sa stala súťaž v speve populárnych piesní. Tento rok bol mimoriadny záujem a spevákov a speváčok bolo neúrekom. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Porota v zložení Mgr. V. Poliačková, PaedDr. D. Pálffyová, Ing. P. Gočaltovská a M. Gonšorová mala veru neľahkú úlohu pri rozhodovaní. Výsledky: I. kategória

 • Dňa 27.11.2017 sme prijali do našej veľkej rodiny žiakov druhého stupňa ZŠ nových členov: dievčatá a chlapcov tried 5.A a 5.C. Za zvuku fanfár boli predstavené všetky deti našej veľkokňažnej- pani zástupkyni Viere Poliačkovej. Tá slávnostnému zasadnutiu predsedala. Všetky nové pážatá absolvovali slávnostnú prísahu vernosti našemu kráľovstvu, ktorú podpísali vlastnou krvou. Môžeme sa však navzájom upokojiť, že pri slávnostnom akte nebola preliata ani kvapka skutočnej krvi! Chlapci boli pasovaní žiakmi deviateho ročníka mečom a dievčatá veľkou symbolickou kvetinou. Po menovaní a podpise prísahy ich čakali milé darčeky na pamiatku dnešného významného dňa.

 • CELOSLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SÚŤAŽ iBOBOR

  AAj tento rok sme sa úspešne zúčastnili 11. ročníka celoslovenskej on - line informatickej súťaže iBobor v kategóriách DROBEC, žiaci 2. a 3. ročníka a BOBRÍK, žiaci 4. ročníka ZŠ. Zo 43 súťažiacich sa 25 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi. Všetkým blahoželáme !

  Výsledky v rámci školy aj Slovenska:

  DROBEC

  1. miesto : Nina Dedinská 3. C 1. miesto v rámci SK 72 bodov / 100 % /

  1. miesto: Andrej Demáček 3. A 1. miesto v rámci SK 72 bodov / 100 % /

 • Žiaci 6.C, 7.A a 8.C triedy sa 16.11.2017 zúčastnili zaujímavej akcie počas dňa otvorených dverí JLF v Martine. Vyskúšali si na vlastnej koži, aká náročná je práca záchranárov pri ohrození ľudského života. Podali prvú pomoc v prípade núdze, oživovali umierajúceho pacienta a skúsili i laparoskopický operatívny zákrok. Vyskúšali si rôzne medicínske prístroje a nácvik na simulačnom pacientovi, ktorého na výuku používajú budúci lekári. Návšteva každého stanovišťa bola spestrená sladkou odmenou pre všetky deti.

 • Dňa 13. novembra 2017 sa v priestoroch Mestského úradu v Martine konal už 13. ročník súťaže Odkaz svätého Martina, ktorú každoročne vyhlasuje mesto Martin. Keďže je rok 2017 medzinárodným rokom trvalo udržateľného turizmu, cieľom tohtoročného súťažného projektu bolo vyzdvihnúť priaznivý vplyv cestovného ruchu na zmiernenie chudoby v menej rozvinutých regiónoch a krajinách, na ochranu životného prostredia a zlepšenie kvality života. Našu školu v súťažnej kategórii prezentácia v programe Powerpoint reprezentovali žiačky 7. C triedy Emma Hutňanová, Soňa Hutňanová a Anna Šáryová, ktoré v vypracovali projekt o cestovateľovi a objaviteľovi Pavlovi Barabášovi, ktorý porota vyhodnotila ako najlepší. Naše dievčatá sa umiestnili na krásnom 1. mieste a k úspechu im srdečne blahoželáme!

 • Koncom októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR v Bratislave, ktorá bola spojená s návštevou Bratislavského hradu. Počas prehliadky NR SR mali možnosť vidieť priestory, v ktorých pracujú naši poslanci. Počas výkladu sprievodcu sa dozvedeli pravidlá rokovacieho poriadku, ktoré platia pre poslancov i návštevníkov rokovaní NR SR. Na chodbe NR sa stretli a porozprávali s pánom poslancom Antonom Hrnkom a zaujímavú diskusiu viedli i s novozvoleným Trnavským županom a poslancom Jozefom Viskupičom. Zážitkom pre žiakov bola i návšteva Bratislavského hradu, kde z veže hradu videli široké okolie nášho hlavného mesta a dozvedeli sa i veľa zaujímavostí z jeho histórie.

 •            Žiakov III. A a IV. C triedy  privítala dedinka Ždiar učupená  pod štítmi Belianskych Tatier. Goralská obec s bohatou históriou, kultúrnymi tradíciami a unikátnou ľudovou architektúrou si nás všetkých  hneď získala svojou neopakovateľnou atmosférou.          Prečítajte si ďalšie zážitky detí v škole v prírode: Jesenna_skola_v.docx

  1. JESENNÁ ŠKOLA V PRÍRODE V ŽDIARI - Obrázok 1
 • VÝLET NA PANSTVO MATÚŠA ČÁKA

  Dňa 5.10.2017 sme absolvovali poznávací výlet na najkrajší hrad Považia- Trenčiansky hrad. Jeho pánom bol Matúš Čák Trenčiansky, ktorý bol nazývaný ´pánom Považia a Tatier´.  Hradné bralo bolo osídlené už v časoch Rímskej ríše. V exteriéri hradného komplexu sme našli slávnu Omarovu studňu, ktorú legenda spája s príbehom o láske Omara k Fatime. Voda v nej skutočne je, presakovaním za obdobie cca. 400 rokov siaha približne do výšky 20 metrov. Hrad tvorí niekoľko gotických palácov- Matúšov, Barborin a Ľudovítov. Interiér obsahuje mnohé expozície, kde sme uvideli 2000 rokov starú nádobu, keramické kachle p ôvodnej pece, zvyšky kostí, bronzových šperkov a nábytok dobovej spálne. Nazreli sme i do historického centra mesta Trenčín, kde momentálne prebieha rekonštrukcia stredovekého námestia s kupeckými domami.

 • Dňa 25.9.2017 absolvovali žiaci 6. C a 7.C krásny poznávací výlet do Vlkolínca, dedinky zapísanej do zoznamu UNESCO. Prezreli si expozíciu v Roľníckom dome a vypočuli si výklad o spôsobe života obyvateľov drevených domčekov v minulosti. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tom, ako vzniklo meno obce, čím sa živili jej obyvatelia a čo bolo dôležité pre prežitie v rázovitej obci. Deti si zakúpili i tematické suveníry, nazreli do starej školy, galérie a kostola v dedinke.

                                                           Zuzana Šmahajčíková

 • NA BICYKLI BEZPEČNE 2017 - EURÓPSKE KOLO V ALBÁNSKU

  V dňoch od 14. do 17. septembra 2017 sa v Albánsku konalo celoeurópske kolo detskej dopravnej súťaže FIA European Traffic Education contest 2017. Žiaci našej školy ZŠ A. Dubčeka  - Adam Kuka 5. C, Veronika Sušienková 6. C, Charlotte Vangoríková 7. C, Kristián Humeník 8. C pod vedením Renáty Bírovej reprezentovali nielen našu školu, mesto Martin, žilinský kraj, ale aj našu Slovenskú republiku.Súťaž prebiehala v hlavnom meste Albánska - Tirana. Súťaže sa zúčastnilo 22 tímov z európskych štátov. V rámci súťaže družstvá absolvovali tri náročné jazdy zručnosti na bicykli, dve teoretické stanoviská, jazdu na bicykli podľa pravidiel v cestnej premávke, zdobenie cyklistickej prilby, jazdu na motokárach i virtuálnu jazdu na bicykli. Naše reprezentačné družstvo si počínalo výborne a v obrovskej konkurencii obsadili 9. miesto. Všetkým blahoželáme !      FOTO

 • ROZVRH HODÍN KRÚŽKOV CVČ V NAŠEJ ŠKOLE

   POPLATKY ZA KRÚŽKY  CVČ V škol.roku 2017/18                                                                                                                               Činnosť krúžkov začína posledný septembrový týždeň  od 25.9. 2017.

  ROZVRH HODÍN KRÚŽKOV CVČ V NAŠEJ ŠKOLE - Obrázok 1

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin
  Družstevná 11, 036 01 MARTIN
 • 043/4230109 - tajomníčka školy - Eva Bartková
  043/4239104 - vedúca školskej jedálne - Helena Firáková
  043/4230109 - číslo faxu
  0911 951 144 - mobilné číslo na školu