Počet návštev: 2385675

Utorok 20. 2. 2018

Mapa

VÝCHOVNÝ PORADCA

PhDr. Bibiana Kahánková, PhD.

Kontakt:

Kabinet v budove II. stupňa na 1. poschodí

e-mail: vpzsad@gmail.com

043/4230109- tajomníčka školy

0911 951 144- mobilné číslo na školu

 • Na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka v ZŠ, SŠ, ZUŠ, PŠ, OU a JŠ znení neskorších predpisov, udeľuje riaditeľstvo ZŠ Alexandra Dubčeka, Ul. budovateľov 9, 036 01 Martin dňa 16. februára 2018 /piatok/ riaditeľské voľno pre žiakov školy z organizačných dôvodov

  OZNAM PRE RODIČOV

 • Všetkým deťom a dospelým – na známosť sa dáva, že dňa 9. 2. 2018 sa v telocvični našej školy konal Karneval ŠKD Slniečko.

  Kukajte :-) cez okuliare poroty, ako sme sa mali. Možno sa tam nájdete...

  Naše deti si pomocou rodičov zhotovili zaujímavé, originálne a kreatívne masky ako napr. „Hrozno, Bart Simpson, Žuvačka, Pavučina Jánošík" a iné...

  Deti súťažili v navíjaní cukríkov na nitku, v hlavičkovaní balónov. Pokiaľ porota hodnotila masky, do tanca nám hral DJ – p. Jambor. Masky boli veselé, tancovali s rodičmi aj s pani učiteľkami a vychovávateľkami. Nakoniec vyhladnutí a vysmädnutí – si pochutili na fašiangových šiškách a teplom čajíku, ktorý pre nich navarili naše pani kuchárky.

 • Dňa 22.novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 5–2017 pre žiakov 5.ročníka. Testovanie bolo realizované Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole. Žiaci vypracovali dva testy – z matematiky (30 úloh), zo slovenského jazyka a literatúry (30 úloh). Výsledky testovania sú už známe. Priemerná úspešnosť žiakov našej školy v matematike dosiahla 83,8 %, čo je o 19,1 % viac oproti národnému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre 79,9 %, čo je o 16,5 % viac oproti národnému priemeru.

 • V mesiaci január sa na našej škole uskutočnil worshop o vode už po druhýkrát v tomto školskom roku. Tentokrát sa ho zúčastnili žiaci 2.B a 2.C triedy v spolupráci so žiakmi deviateho ročníka Matúšom Adamkom, Martinom Doskočilom a študentmi Gymnázia V. P. Tótha v Martine. Študenti mali pripravené zaujímavé a poučné prezentácie, interaktívne úlohy a skupinovú prácu. Deti pripravené aktivity zaujali. Srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Boli sme na výstave...sledujte ďalej, pribúdajú fotografie do albumu aj zážitky z výstavy

 • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa v telocvični školy uskutočnil druhý ročník prehliadky talentov našej školy. V duchu hesla- Aj my máme talent, boli víťazmi všetci žiaci, ktorí našli odvahu a predviedli svoj talent pred vďačným obecenstvom, ktoré ich odmeňovalo búrlivým potleskom.

  Dana Brezňanová

  Fotografie z akcie pripravil p.učiteľ Stupák.

 • Riaditeľstvo ZŠ Alexandra Dubčeka Martin oznamuje rodičom, že platby za obedy pre deti musia realizovať vždy do 25-teho v mesiaci, aby sa dieťa mohlo stravovať nasledujúci mesiac. V prípade, že platba nebude realizovaná do tohto termínu, Vaše dieťa nedostane stravu celý budúci mesiac. Toto opatrenie sme nútení urobiť vzhľadom na zmenu legislatívy od 01. 01. 2018.

 • JSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Okrem individuálnych skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. Medzinárodné kolo XIV. ročníka IJSO sa tento rok konalo v Arnhem-Nijmegen (Holandsko) od 3. do 12. decembra za účasti viac než 300 študentov z 50 krajín celého sveta. Témou tohto ročníka bola:Voda a trvalá udržateľnosť. Medzinárodného kola sa spolu s ďalšími 5 stredoškolákmi zo Slovenska zúčastnil aj náš žiak Hugo Bartha (8.C). Príprava na súťaž bola nesmierne náročná. No vyplatila sa. Hugo Bartha získal v Holandsku bronzovú medailu!

 • ... sa vybrali žiaci 2. stupňa našej školy 18.12. 2017. Absolvovali krásny poznávací výlet za históriou Poľska a navštívili kráľovské mesto Krakow. Prezreli si kráľovský hrad Wavel s hrobkami poľských kráľov, prešli sa hlavnou nákupnou triedou Grodzka a na hlavnom námestí si prezreli budovu Sukienice a Chrám Nanebovzatej Panny Márie. Následne si vychutnali pravú predvianočnú atmosféru na vianočných trhoch s množstvom sladkostí a typicky poľských pochutín. Krásny zážitkový deň na záver doplnila prechádzka večerným vysvieteným centrom Krakowa. Posledný pohľad na mesto patril impozantnému výhľadu na vysvietený hrad Wav el na nábreží rieky Visly.

 • Dňa 14. decembra 2017 sa na prvom stupni našej základnej školy uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Súťažilo 20 žiakov z 2. až 5. ročníka. Ich umelecké výkony hodnotila porota v zložení pani učiteľka Jana Čvikotová, Eva Hájková a Bibiána Sihlovcová.

  Žiaci sa umiestnili sa nasledovne:

  1. Kategória 2.- 3. ročník

  1. miesto Zuzana Barthová III. C trieda 2. miesto Terézia Kováčiková III. A trieda

  3. miesto Martin Filo II. A trieda

 • Aj tento rok prebehol koncom novembra Farebný týždeň na 1.stupni v tvorivej a zábavnej atmosfére. Žiaci sa zapájali do aktivít: Pexeso, Chemická šou, hry Zdravo - nezdravo a športových súťaží a turnajov v prehadzovanej. Poslednou aktivitou bola živá Červená stužka, ktorou podporili ľudí s ochorením AIDS. Farebný týždeň bol príjemným a poučným obohatením vyučovania, spestrený aj farebným oblečením.

 • Vo štvrtok 14.12.2017 na našej škole prebiehal Mikulášsky volejbalový turnaj zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat. Naša škola postavila dve družstvá. Družstvo B- „Mroži“ sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo A- „ Rožki“, získalo 2. Miesto v celkovom poradí. Gratulujeme.

  Miška Žiačiková, športová dopisovateľka

 • Ako každý rok aj tento sa na našej škole uskutočnil Mikulášsky deň. Naši deviataci si pripravili program v podobe ,,malého divadla“ a spievania piesni. Do vreca nešiel nikto, preto čerti odišli smutní. Všetky deti poslúchali a tak si zaslúžili sladkú odmenu . Za odmeny Mikulášovi ďakujeme a tešíme sa na budúci rok.

  Miška Žiačiková z 9.A triedy

 • P O Ď A K O V A N IE

  Dňa 29. novembra 2017 sa na základnej škole Alexandra Dubčeka zúčastnili projektového vyučovania študenti Gymnázia V. P. Tótha v Martine. Prezentovali žiakom 3.ročníka tému „ Čo sa o vode nehovorí.“ Zaujímavou, deťom veku primeranou formou s použitím interaktívnych ukážok , skupinovou prácou , individuálnym testom odprezentovali nasledovné bloky:

  - VODA, jej distribúcia a čistenie - Hospodárenie s vodou -Čistenie odpadovej vody - Zdroje pitnej vody v Turci Študenti zaujali žiakov svojim prístupom, výkladom, otázkami i pripravenou hrou. Komunikácia bola interaktívna s pravidlami, používali otvorené i zatvorené otázky, aby deti premýšľali a mohli vyjadriť svoj názor. Žiaci sa naučili o čističke odpadových vôd, odkiaľ prichádza voda do vodovodných kohútikov, prečo majú piť čistú vodu, ako vodu chrániť pred znečisťovaním, rozdiel medzi čistou a upravenou vodou ...

 • Náš tím FBRD (Fire Breathing Rubber Duckies) v zložení zo žiakov ZŠ A. Dubčeka: Matúš Adamko, Martin Doskočil a z ôsmich žiakov GVPT sa 1.12.2017 zúčastnil regionálneho turnaja súťaže First Lego League. Turnaj sa konal v Žiline na Fakulte riadenia a informatiky. V tvrdej konkurencii si vybojovali postup na stredoeurópske semifinále do Poľska. Celému tímu srdečne blahoželáme s želáme veľa úspechov!

  Bibiana Kahánková

 • Žiaci siedmeho ročníka: Greško Tomáš, Bach Erik a Mikula Jakub reprezentovali našu školu na ôsmom ročníku Technickej olympiády, ktorá sa uskutočnila v Spojenej odbornej škole v Martine posledný novembrový deň. Siedmaci mali 50 zdatných súperov, väčšinou ôsmakov a deviatakov a uspeli. Vyrábali poličku a kŕmidlo pre vtákov. Prísna porota hodnotila presnosť a kvalitu prevedenia, čo si dobre nacvičili v našich výborne zariadených školských dielňach

 • Tradíciou na našej škole sa stala súťaž v speve populárnych piesní. Tento rok bol mimoriadny záujem a spevákov a speváčok bolo neúrekom. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Porota v zložení Mgr. V. Poliačková, PaedDr. D. Pálffyová, Ing. P. Gočaltovská a M. Gonšorová mala veru neľahkú úlohu pri rozhodovaní. Výsledky: I. kategória

 • Dňa 27.11.2017 sme prijali do našej veľkej rodiny žiakov druhého stupňa ZŠ nových členov: dievčatá a chlapcov tried 5.A a 5.C. Za zvuku fanfár boli predstavené všetky deti našej veľkokňažnej- pani zástupkyni Viere Poliačkovej. Tá slávnostnému zasadnutiu predsedala. Všetky nové pážatá absolvovali slávnostnú prísahu vernosti našemu kráľovstvu, ktorú podpísali vlastnou krvou. Môžeme sa však navzájom upokojiť, že pri slávnostnom akte nebola preliata ani kvapka skutočnej krvi! Chlapci boli pasovaní žiakmi deviateho ročníka mečom a dievčatá veľkou symbolickou kvetinou. Po menovaní a podpise prísahy ich čakali milé darčeky na pamiatku dnešného významného dňa.

 • AAj tento rok sme sa úspešne zúčastnili 11. ročníka celoslovenskej on - line informatickej súťaže iBobor v kategóriách DROBEC, žiaci 2. a 3. ročníka a BOBRÍK, žiaci 4. ročníka ZŠ. Zo 43 súťažiacich sa 25 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi. Všetkým blahoželáme !

  Výsledky v rámci školy aj Slovenska:

  DROBEC

  1. miesto : Nina Dedinská 3. C 1. miesto v rámci SK 72 bodov / 100 % /

  1. miesto: Andrej Demáček 3. A 1. miesto v rámci SK 72 bodov / 100 % /

 • Žiaci 6.C, 7.A a 8.C triedy sa 16.11.2017 zúčastnili zaujímavej akcie počas dňa otvorených dverí JLF v Martine. Vyskúšali si na vlastnej koži, aká náročná je práca záchranárov pri ohrození ľudského života. Podali prvú pomoc v prípade núdze, oživovali umierajúceho pacienta a skúsili i laparoskopický operatívny zákrok. Vyskúšali si rôzne medicínske prístroje a nácvik na simulačnom pacientovi, ktorého na výuku používajú budúci lekári. Návšteva každého stanovišťa bola spestrená sladkou odmenou pre všetky deti.

 • Dňa 13. novembra 2017 sa v priestoroch Mestského úradu v Martine konal už 13. ročník súťaže Odkaz svätého Martina, ktorú každoročne vyhlasuje mesto Martin. Keďže je rok 2017 medzinárodným rokom trvalo udržateľného turizmu, cieľom tohtoročného súťažného projektu bolo vyzdvihnúť priaznivý vplyv cestovného ruchu na zmiernenie chudoby v menej rozvinutých regiónoch a krajinách, na ochranu životného prostredia a zlepšenie kvality života. Našu školu v súťažnej kategórii prezentácia v programe Powerpoint reprezentovali žiačky 7. C triedy Emma Hutňanová, Soňa Hutňanová a Anna Šáryová, ktoré v vypracovali projekt o cestovateľovi a objaviteľovi Pavlovi Barabášovi, ktorý porota vyhodnotila ako najlepší. Naše dievčatá sa umiestnili na krásnom 1. mieste a k úspechu im srdečne blahoželáme!

 • Koncom októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR v Bratislave, ktorá bola spojená s návštevou Bratislavského hradu. Počas prehliadky NR SR mali možnosť vidieť priestory, v ktorých pracujú naši poslanci. Počas výkladu sprievodcu sa dozvedeli pravidlá rokovacieho poriadku, ktoré platia pre poslancov i návštevníkov rokovaní NR SR. Na chodbe NR sa stretli a porozprávali s pánom poslancom Antonom Hrnkom a zaujímavú diskusiu viedli i s novozvoleným Trnavským županom a poslancom Jozefom Viskupičom. Zážitkom pre žiakov bola i návšteva Bratislavského hradu, kde z veže hradu videli široké okolie nášho hlavného mesta a dozvedeli sa i veľa zaujímavostí z jeho histórie.

 •            Žiakov III. A a IV. C triedy  privítala dedinka Ždiar učupená  pod štítmi Belianskych Tatier. Goralská obec s bohatou históriou, kultúrnymi tradíciami a unikátnou ľudovou architektúrou si nás všetkých  hneď získala svojou neopakovateľnou atmosférou.          Prečítajte si ďalšie zážitky detí v škole v prírode: Jesenna_skola_v.docx

 • Dňa 5.10.2017 sme absolvovali poznávací výlet na najkrajší hrad Považia- Trenčiansky hrad. Jeho pánom bol Matúš Čák Trenčiansky, ktorý bol nazývaný ´pánom Považia a Tatier´.  Hradné bralo bolo osídlené už v časoch Rímskej ríše. V exteriéri hradného komplexu sme našli slávnu Omarovu studňu, ktorú legenda spája s príbehom o láske Omara k Fatime. Voda v nej skutočne je, presakovaním za obdobie cca. 400 rokov siaha približne do výšky 20 metrov. Hrad tvorí niekoľko gotických palácov- Matúšov, Barborin a Ľudovítov. Interiér obsahuje mnohé expozície, kde sme uvideli 2000 rokov starú nádobu, keramické kachle p ôvodnej pece, zvyšky kostí, bronzových šperkov a nábytok dobovej spálne. Nazreli sme i do historického centra mesta Trenčín, kde momentálne prebieha rekonštrukcia stredovekého námestia s kupeckými domami.

 • Dňa 25.9.2017 absolvovali žiaci 6. C a 7.C krásny poznávací výlet do Vlkolínca, dedinky zapísanej do zoznamu UNESCO. Prezreli si expozíciu v Roľníckom dome a vypočuli si výklad o spôsobe života obyvateľov drevených domčekov v minulosti. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tom, ako vzniklo meno obce, čím sa živili jej obyvatelia a čo bolo dôležité pre prežitie v rázovitej obci. Deti si zakúpili i tematické suveníry, nazreli do starej školy, galérie a kostola v dedinke.

                                                           Zuzana Šmahajčíková

 • V dňoch od 14. do 17. septembra 2017 sa v Albánsku konalo celoeurópske kolo detskej dopravnej súťaže FIA European Traffic Education contest 2017. Žiaci našej školy ZŠ A. Dubčeka  - Adam Kuka 5. C, Veronika Sušienková 6. C, Charlotte Vangoríková 7. C, Kristián Humeník 8. C pod vedením Renáty Bírovej reprezentovali nielen našu školu, mesto Martin, žilinský kraj, ale aj našu Slovenskú republiku.Súťaž prebiehala v hlavnom meste Albánska - Tirana. Súťaže sa zúčastnilo 22 tímov z európskych štátov. V rámci súťaže družstvá absolvovali tri náročné jazdy zručnosti na bicykli, dve teoretické stanoviská, jazdu na bicykli podľa pravidiel v cestnej premávke, zdobenie cyklistickej prilby, jazdu na motokárach i virtuálnu jazdu na bicykli. Naše reprezentačné družstvo si počínalo výborne a v obrovskej konkurencii obsadili 9. miesto. Všetkým blahoželáme !      FOTO

 •  POPLATKY ZA KRÚŽKY  CVČ V škol.roku 2017/18                                                                                                                               Činnosť krúžkov začína posledný septembrový týždeň  od 25.9. 2017.

 • Pozrite si aktuálne poradie základných škôl tak, ako ho aktualizoval inštitút INEKO na portáli -  skoly.ineko.sk    Podľa tohto rebríčka dosiahla naša škola najlepšie hodnotenie v martinskom okrese.

                    

 • Už druhý rok prebieha spolupráca našej ZŠ Alexandra Dubčeka a Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v oblasti robotiky.  Ako jedna  z mála stredných škôl, sa rozhodla na takúto spoluprácu podujať. Ide o šancu pre žiakov základnej školy priblížiť im svet "robotiky" a rozvíjať ho reálne a priamo spolu so študentmi  GVPT , ktorí už majú skúsenosti a chcú sa o ne podeliť. V tomto prípade aj ďalej učiť a viesť ich k napredovaniu a rozširovaniu vedomostí a hlavne praktickej zručnosti. Je zaujímavé pozorovať, ako sa samotní študenti GVPT zhostili úlohy učiteľov, ktorí sa snažia učiť a odovzdávať svoje skúsenosti svojim mladším pokračovateľom. Medzi najväčšie úspechy robotického krúžku, ktorý navštevujú naši žiaci patrí nedávna účasť na celosvetovej robotickej súťaži RoboCup2017, ktorá sa konala v meste Nagoya v Japonsku.

 • Riaditeľstvo, pedagógovia a žiaci  ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine  vyslovujú cteným sponzorom úprimné poďakovanie  za  pomoc pri realizovaní aktivity našej školy. Vďaka Vašej pomoci sa môžu naši žiaci zúčastniť na celosvetovej robotickej súťaži v Japonsku.

  NOVÉ, pribudli fotografie z Japonska!

  Ďakujeme:  PosAm,spol.s.r.o.- hlavný sponzor

            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

            ŽOS Vrútky, a.s.

            Slovak Telekom, a.s

            HAKOM,s.r.o.

 • 8.6.2017 sme sa vybrali na Považie navštíviť dva hradné komplexy- BECKOV a ČACHTICE. Ruiny hradu Beckov nás prekvapili svojou rozľahlosťou. To, čo sa dnes z diaľnice javí ako malá ruina musel byť kedysi veľký a opevnený hrad. Všetci účastníci zájazdu však netrpezlivo čakali najmä na Čachtice, kde vystúpili po krátkej túre lesom na pozostatky hradu. Samozrejme sme sa dozvedeli takmer všetko známe zo života panej hradu Alžbety Báthory- a snáď i to, čo sa tak celkom nemuselo udiať. Jednoznačne však povery vytvorili pútavú legendu, pre ktorú je hrad mimoriadne atraktívny. Pokochali sme sa i nádherným výhľadom z hradného opevnenia. Výlet do histórie Po važia sme zakončili občersvením a nákupom suvenírov.

 • 7.6.2017 absolvovali žiaci z 5.C triedy ústne prezentácie svojich ročníkových prác. Chlapci a dievčatá sa v nich zamerali na to, čo ich najviac zaujíma, alebo čomu sa venujú vo svojom voľnom čase. Predstavili geografický profil niekoľkých krajín, zoznámili poslucháčov s históriou IT techniky, opísali fantazijné dielo J.R. Tolkiena a niektoré dievčatá prezentovali i svoje zručnosti v kuchárskom umení. Príjemný a na informácie bohatý deň sprevádzalo občerstvenie a dobrá nálada.

  Zuzana Šmahajčíková

 • Žiaci a učitelia našej školy  ukončili šk. rok 2016/2017 slávnostnou akadémiou.

  Sledujte ďalej,  TU sa dozviete  aké výsledky sme dosiahli, fotografie sú  v odkaze  z koláže a  video nájdeteTU

 •  V dňoch 15. - 16. júna 2017 sa naši žiaci Adam Kuka (4. C), Veronika Sušienková (5. C), Charlotte Vangoríková (6. C) a Kristián Humeník (7. C) zúčastnili celoslovenského kola detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne 2017", ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši. Našim žiakom sa darilo. Úspešne absolvovali jazdu zručnosti na bicykli cez prekážkovú dráhu, jazdu bludiskom podľa pravidiel cestnej premávky, testy a križovatky z pravidiel cestnej premávky, úlohy na postreh s dopravnými značkami, rôznymi dopravnými situáciami, či úlohy s povinnou výbavou bicykla. Po náročnej súťaži, si oddýchli v aquaparku  v Tatralandii. Výsledky sa dozvedeli až nasledujúci deň. Úspešne reprezentovali nielen našu školu, mesto Martin, ale aj žilinský kraj.                                                      Umiestnili sa na 1. mieste. Za najlepšieho jednotlivca bol opäť vyhlásený Adam Kuka (4. C). FOTO                                                                                              Dňa 23. júna 2017 sa konalo nominačné reprezentačné sústredenie v Liptovskom Mikuláši. Svoje víťazstvo opäť potvrdili vedomosťami a do reprezentácie Slovenskej republiky sa nominovalo celé naše družstvo, ktoré nás v dňoch 14. - 17. septembra 2017 bude reprezentovať na celoeurópskej detskej dopravnej súťaži "FIA European Traffic Education contest 2017" v Tirane v Albánsku

 • Dňa 2.júna.2017 sa na nasej škole konal už 7. Ročník Volejbalového turnaja rodičia ,učitelia a žiaci. Žiaci začali svoje zápasy už dopoludnia. Do ďalších bojov postúpili 2 najlepšie družstvá. V popoludňajšom programe hralo v 2 skupinách 6 tímov. 2 družstvá rodičov, žiakov, bývalí žiaci a učitelia a tréneri. V boji o 3. Miesto nastúpili rodičia a bývalí žiaci. Tento zápas vyhrali rodičia. Boj o 1.miesto tak ako to býva, po napínavom súboji medzi rodičmi a učiteľmi vyhrali učitelia. Všetkým zúčastneným ďakujeme, a tešíme sa na ďalší rok.

 • Rozprávky a povesti nás sprevádzajú od útleho detstva. Našich piatakov zaujímalo, ako povesti vznikajú, preto si po odpoveď zašli  do pobočky Turčianskej knižnice na Severe, kde sa v príjemnom prostredí, obklopení knihami a duchom múdrosti , stretli so súčasným autorom povestí p. Petrom  Mišákom. Rozprávanie p. Mišáka rozprúdilo živú besedu, v ktorej sa žiaci dozvedeli napríklad aj to, ako vznikla povesť o Švošovskom zvone či rôzne zaujímavosti o vzniku a vývine písma. Žiakom sa hodina slovenčiny a dejepisu v knižnici páčila.

 • V spolupráci s FATRASKI sme v júni uskutočnili týždenný kurz in-line korčuľovania v priestoroch našej školy. Deti sa naučili bezpečne jazdiť v rôznom teréne , získali ďaľšie pohybové zručnosti a zážitky.

                                                            

 • Koncom mája sa žiaci prvého stupňa úspešne zúčastnili na Majstrovstvách okresu v Turanoch.Dievčatá v zložení  Barbora Košárková, Zoe  Heighway, Aneta Sihlovcová a Sofia Bučková získali krásne 3. miesto.                                                          Srdečne im blahoželáme!

                                         

 • Umiestnenie našich deviatakov v Monitore 9 - celoslovenskom testovaní žiakov 2016/17.

 • Na bicykli bezpečne 2017" - krajské kolo

      Dňa 19. mája 2017 sa žiaci našej školy Adam Kuka (4. C), Veronika Sušienková (5. C), Charlotte Vangoríková (6. C) a Kristián Humeník (7. C) zúčastnili krajského kola detskej dopravnej súťaže "Na bicykli bezpečne 2017", ktorá sa konala v Žiline. Súťaže sa zúčastnili zástupcovia z ôsmich okresov žilinského kraja. Súťažilo sa v rôznych disciplínach: križovatky, dopravné značky, bludisko, nebezpečný cyklista, technická zručnosť, dopravné testy a jazda zručnosti na bicykli cez prekážkovú dráhu. Našim žiakom sa opäť darilo, a vybojovali si 1. miesto a teda aj postup na celoslovenské kolo. Zároveň ako najlepší jednotlivec bol vyhlásený Adam Kuka zo 4. C. Žiakom samozrejme držíme palce aj naďalej.

 • 25.5. 2017 sa žiaci druhého stupňa našej ZŠ zúčastnili krásneho výletu do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Najprv absolvovali krátku prechádzku náučným chodníkom v lese a následne vstúpili do ľadového kráľovstva, ktoré je pod povrchom zeme už 230 miliónov rokov. Prezreli si unikátne siene jaskyne, prechádzali jedným ľadovým tunelom za druhým a pod ich chodidlami bol 23 metrov hlboký ľad. Začuli i podzemnú riečku, ktorá vytvorila všetku túto krásu a okolo nich sa trblietali obrovské ľadovcové kvaple. Jaskyňa bola len pred týždňom otvorená, nakoľko mnohé chodníky boli počas zimy úplne zavalené ľadom a zaliate vodou.

 • Dňa  3. mája 2017 sa v priestoroch CVČ Domino konala detská dopravná súťaž pod názvom „Deti, bicykel, doprava“ . Bola určená pre žiakov 3. – 4. ročníkov ZŠ. Súťažné štvorčlenné zmiešané družstvá predviedli teoreticky i prakticky svoje znalosti z pravidiel cestnej premávky, predviedli jazdu zručnosti a tiež museli predviesť aj svoju technickú zručnosť – poznanie základných častí bicykla.

  Naši žiaci Ema Kováčiková, Marta Stránska, Adam Kuka a Radovan Trnka získali  2. miesto.

                                                        Všetkým blahoželáme!

 • Na našej škole sa 12. apríla 2017 konalo školské kolo v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska. Súťažiaci predviedli skvelé výkony a porota v zložení Mgr. Viera Poliačková, Mgr. L. Balková, PaedDr. D. Pálffyová a PaedDr. B. Kahánková, PhD. nemala vôbec jednoduchú úlohu. Práve naopak. Príjemné hudobné popoludnie sme však strávili všetci. Súťažilo sa v troch kategóriách a výsledky sú nasledovné:

  FOTO

  I. kategória 

  1. miesto L. Lepejová  II.C

  2. miesto N. Ďurišová  I. B

  3. miesto T. Čičerín  II.C

 • Vedomostnej súťaže o detskej literatúre a ľudovej slovesnosti,  usporiadanú CVČ Domino Vrútky , sa aj tento rok zúčastnili tretiaci a štvrtáci pod vedením p.učiteľky Jany Čvikotovej a druháci p.uč. Tomekovej a Hájkovej.

  Tretiaci a štvrtáci:

  1. miesto :    Tatiana Šimeková,  Ema Kováčiková  IV. C  Sofia Bučková  Sabina Olexová III. C

  Druháci :

  1. miesto: Terézia Kováčiková II.A ,Nina Dedinská II.C, Richard Gašpar II.C, Tomáš Čičerín II.C

                       

   

  BLAHOŽELÁME !

 • Dňa Zeme ,ktorý zorganizovala  spoločnosť Brantner a mesto Martin, sa úspešne zúčastnili aj naši žiaci II. a III.C triedy pod vedením p.učiteľky Viery Dobošovej, ktorí získali II.miesto s rozprávkovou postavou    Rafaela stonožka.                                                                                               Všetkým blahoželáme!

                          

 • Žiaci z našej školy sa v marci zapojili do súťaže Môj dobrý priateľ – kniha, ktorá bola zameraná na vlastnú tvorbu v oblasti poézie a prózy.     Organizátorom bolo Centrum voľného času – Domino z Vrútok.                           Dňa 11. apríla sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov a prebrali si ocenenia.

  Kategória 3. – 4. ročník

  Téma č. 1 – Úvaha

  1. miesto: Vanessa Frková    III.C

  2. miesto: Jakub Uhrín   III.C

  3. miesto: Matej Lehotský        III.C

  Téma č. 2 – Čitateľský zážitok

 • Krásny týždeň prežili žiaci tretieho ročníka na lyžiarskom kurze v Jasenskej doline.  Posledný deň lyžiarskeho kurzu deti absolvovali preteky, v ktorých zvíťazili:  1. miesto - Andrej Forgáč  III.B     2. miesto: Izabela Potašová  III.A  3. miesto: Tomáš Bojnický III.CVšetkým účastníkom blahoželáme! 

 • Na okresnom kole dejepisnej olympiády nás reprezentovali:

  Hugo Bartha ( 7.C ) – 2. miesto, Peter Kráľ ( 7. C ) – 6. miesto, Jakub Kašjak  ( 8. A ) – 4. miesto, Matúš Adamko  ( 8.A )  – 9. miesto, Liliana Rybáriková z 9. C – 5. miesto

  Hugo Bartha sa umiestnil na 2. mieste a postúpil do krajského kola, v ktorom obsadil krásne 7. miesto.

  Gratulujeme.

  Mgr. Zuzana Biarincová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Alexandra Dubčeka, Ul. budovateľov 9, 036 01 Martin
  Ul. budovateľov 9, 036 01 MARTIN
 • 043/4230109 - tajomníčka školy - Eva Bartková
  043/4239104 - vedúca školskej jedálne - Helena Firáková
  043/4230109 - číslo faxu
  0911 951 144 - mobilné číslo na školu